Memelihara Kelangsungan Amalan-amalan

Allah Ta'ala berfirman:
"Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, supaya hati mereka itu khusyu'
untuk mengingat-ingat kepada Allah dan kebenaran yang turun kepada mereka itu - yakni al-Quran. Janganlah mereka itu berkeadaan yang serupa dengan orang-orang yang telah diberi kitab-kitab pada masa dahulu - sebelum mereka, tetapi mereka telah melalui masa yang panjang, kemudian menjadi keraslah hati mereka tersebut - yakni enggan menerima kebenaran." (al-Hadid: 16)

Allah Ta'ala berfirman lagi:
"Kemudian Kami - Allah - iringkan di belakang mereka dengan beberapa Rasul Kami dan
Kami iringkan pula dengan Isa anak Maryam, serta Kami berikan Injil kepadanya. Kami memberikan perasaan kasih sayang dalam hati para pengikutnya. Keruhbaniahan itu mereka ada-adakan saja. Kami tidak mewajibkan demikian itu atas mereka. Yang Kami perintahkan - tidak tain kecuali mencari keridhaan Allah, tetapi mereka tidak memelihara itu sebagaimana mestinya yang ditentukan." (al-Hadid: 27)

Keterangan:
Keruhbaniahan, artinya hidup dalam klooster bagi para penganut atau pendeta-pendeta
agama Nasrani. Ini bukan berasal dari ajaran Nabiullah Isa a.s. dan itu hanyalah buatan
kepala-kepala agama yang datang sepeninggal beliau. Islam juga tidak membenarkan adanya
ruhbaniah.
Allah Ta'ala berfirman pula:
"Janganlah engkau semua itu seperti perempuan yang menguraikan benangnya menjadi iepas
kembali setelah dipintal kuat-kuat." (an-Nahl: 92)

Juga Allah Ta'ala berfirman:
"Dan sembahlah Tuhanmu sehingga datanglah keyakinan - dan maksudnya kematian -
kepadamu." (al-Hijr: 99)

Adapun Hadis-hadis yang menerangkan bab di atas itu, di antaranya ialah Hadisnya
Aisyah: "Mengerjakan agama yang tercinta di sisi Allah ialah yang dikekalkan oleh orangnya
- yakni tidak bosan-bosan melakukannya sekalipun sederhana."
Selain Hadis di atas ialah:

Dari Umar al-Khaththab r.a., katanya: Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Barangsiapa yang tertidur sehingga kelupaan membacakan hizibnya di waktu malam
atau sebagian dari hizibnya itu, kemudian ia membacanya antara waktu shalat fajar dengan
zuhur, maka dicatatlah untuknya seolah-olah ia membacanya itu di waktu malam harinya."
(Riwayat Muslim)

Dari Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash radhiallahu 'anhuma, katanya: Rasulullah
s.a.w. pernah bersabda kepadaku:
"Hai Abdullah, janganlah engkau seperti si Fulan itu. Dulu ia suka bangun
bersembahyang malam, kemudian ia meninggalkan bangun malam itu."
(Muttafaq 'alaih)

Dari Aisyah radhiallahu 'anha, katanya: "Rasulullah s.a.w. itu apabila terlambal
dari shaiat malam, baik karena sakit ataupun lain-lainnya, maka beliau bersembahyang di
waktu siangnya sebanyak duabelas rakaat." (Riwayat Muslim)

0 comments:

Post a Comment


ShoutMix chat widget